Indhold og stil

Indhold og stil

Tone of voice

  • Hvad er sygehusets stil og tone på sociale medier?

Målgrupper

  • Borgere, patienter, pårørende
    • Nuværende følgere/potentielle følgere?
    • Behov, demografi, adfærd, vaner og præferencer?

Indhold

Form

Hvilke form-elementer skal forskellige typer af opslag indeholde – billeder, tekst, video, links etc.


Indholdsfortegnelse

Introduktion

Formål og mål – Dialog og brugerinddragelse

Struktur og samspil

Ressourcer og styring

Arbejdsprocesser

Indhold og stil