Om Susanne Lebrecht

Digital entusiast og erfaren kommunikationsstrateg, koordinator og projektleder, der gerne tager lederrollen.

Jeg er Susanne Lebrecht – specialist i digital kommunikation og kurator af metoder, værktøjer, tips og tricks til social media management. Qua mit efterhånden mange årige arbejde i sundhedssektoren har jeg en speciel interesse i digital patient/pårørende/borger-kommunikation og i særdeleshed i, hvordan sygehuse kan bruge sociale medier i deres kommunikationen med patienter/pårørende og borgere generelt.

Lidt om min baggrund

Jeg er uddannet i bl.a. kommunikation, ledelse, projektledelse, web-strategi og social media management og har erfaringer fra både den private og offentlige sektor.

Mit speciale er digital kommunikation (med særlige erfaringer indenfor sundhedskommunikation) og internettet/digitale medier har været omdrejningspunktet for mit professionelle virke siden 1997. Jeg var med, da internettet for alvor gjorde sit indtog og har både ledet, driftet og udviklet hjemmesider og intranet – det gør jeg også i dag.
Gennem årene har jeg arbejdet med mange forskellige CMS’er både som administrator, superbruger og redaktør. Jeg kender derfor til alle led i webproduktionen og er naturligvis helt inde i områder som brugerrejser, personas, netvenlige tekster og webtilgængelighed.

Jeg har stået for implementeringen af adskillige helt nye hjemmesider og intranet og har i det hele taget stor erfaring med ledelse af både større og mindre udviklingsprojekter på web- og kommunikationsområdet samt med planlægning og koordinering af diverse former for intern og ekstern kommunikation. Udarbejdelse af strategier og governance for specifikke platforme, etablering af web-organisation og supportfunktion samt planlægning og afholdelse af undervisningsforløb og workshops hører også til mine færdigheder.

I min nuværende funktion har jeg desuden været drivkraften bag virksomhedens indtog på de sociale medier, og jeg er i det hele taget involveret i diverse digitaliseringsprojekter samt i udviklingens af både Sygehus Sønderjyllands og Region Syddanmarks strategier for digital kommunikation.

Jeg er mere koordinator og kommunikatør end programmør og designer, men har en bred indsigt i design og layout, IT og teknikken bag internettet og de digitale medier. Derfor er jeg ofte det naturlige bindeled mellem brugere, kommunikatører og teknikere.

Jeg giver gerne et bud på, hvordan man som virksomhed udnytter digitale medier optimalt i sin kommunikation – og på, hvordan implementerings- og driftsstrategien skal se ud. Min erfaring er, at man kommer længst med en gennemarbejdet strategi og klare mål for og prioriteringer af, hvordan og via hvilke medier, man som virksomhed ønsker at kommunikere med sine interessenter – altid med udgangspunkt i deres behov og brugssituation.

Et lille portræt af mig og min funktion på Sygehus Sønderjylland