SoMe Strategimodel

På disse sider finder du en modificeret model til udvikling af en social medie strategi til et sygehus – modificeret fordi, den er inspireret af Astrid Haug, Peter Svarre og Jeremiah Owyangs tilgange til strategier for sociale medier og Kristina Halvorsens model for “Content Strategy for Everything”, og fordi, den tager udgangspunkt i de specielle rammer og præmisser, der er for et sygehus’ kommunikation med borgere, patienter og pårørende.

Modellen har derfor fokus på et sygehus’ brug af sociale medier i kommunikationen med borgere, patienter og pårørende og dens analyseparametre, begrebsverden og niveauer for modenhed/parathed er tilpasset sygehusverdenen.

Jeg håber, at modellens dele vil guide dig gennem hele strategiudviklingsprocessen – både hvis sygehusets startpunkt er 0 (dvs. inden man som sygehus har aktiviteter på sociale medier) eller, hvis sygehuset allerede har aktiviteter på sociale medier og gerne vil udvide sit engagement og aktiviteterne.

Ved at klikke på modellens dele kommer du ind til information og vejledning, som forhåbentlig vil hjælpe dig med at udpege og i sidste enden besvare de strategiske spørgsmål, som skal afklares i strategiudviklingsprocessen og dermed danne grundlaget for de respektive dele af selve den færdige strategi.

Start med “den orange del” – Formål, mål og Dialog og brugerinddragelse.

NB! Dette er en foreløbig version af SoMe-Strategi-Modellen. Modellen og den tilhørende information og vejledning – udbygges løbende.


Formål og mål - Dialog og brugerinddragelse Arbejdsprocesser Ressourcer og styring Struktur og samspil Indhold og stil

Hovedkilder: