Indholdsstrategier og indholdstyper – et idékatalog

Indholdsstrategier

Indholdstyper

Branding og omdømmepleje herunder at skabe synlighed
 • Patienthistorier og portrætter – positive
 • Historier om patientinddragelse og samarbejde
 • Historier om sygehuset og dets udvikling:
  • Nye behandlingsmetoder og -resultater
  • Nye tiltag og tilbud
  • Ny teknologi
  • Nye byggerier og faciliteter
  • Nye afdelinger – eller ændringer i organisation
 • Fortællinger om ny forskning og forskningsresultater fra sygehusets forskningsenheder
 • ”Navnestof” – nye, interessante medarbejdere og ledere
Åbenhed og indblik i sygehuset
– dets medarbejdere, produkter, ydelser og services
 • Historier om alt det, der sker på et sygehus bag ved det, man normalt ser som patient eller pårørende – ”en verden i verden” – gæt en dims, blodprøvens vej, sygehuset indefra, kig bag facaden o.l.
 • Dagligdagen på sygehuset – personlige fortællinger fra og om medarbejdere og personalegrupper inkl. miniportrætter o.l.
 • Historier om frivillige, der gør en forskel
Markedsføring af ydelser, events og relevante nationale kampagner
 • Information om specielle undersøgelses- og behandlingsmuligheder, som ikke alle sygehuse kan tilbyde
 • Information om specielle tiltag i forhold til service og kvalitet
 • Kampagner for specifikke sundhedstemaer – egne, regionale eller nationale
 • Markedsføring af events og begivenheder målrettet borgere, patienter og pårørende (brug af eventfunktionen)
Uddannelse af brugerne
– viden, vejledning og instruktion herunder hjælp til selvhjælp
 • Generel information om sygdom, sundhed og forebyggelse
 • Instruktion, vejledning og hjælp til selvhjælp i forhold til sygdom, sundhed og forebyggelse (”news-you-can-use”)
 • Information om patientrettigheder og ventetider
 • Information og vejledning i forhold til kontakt og selvbetjening – muligheder for at melde afbud, tilmelding til NemSMS, selvbooking af tid til blodprøver o.l.
Understøttelse af patientforløbet
– før, under og efter kontakten med sygehuset
 • Generel information om patientforløb – før, under og efter besøget på syghuset herunder, hvad patienter og pårørende kan forvente under besøget på sygehuset, og hvad de selv kan og skal gøre før og efter (forventningsafstemning)
 • Praktisk information vedr. besøget på syghuset – wayfinding, bespisning, specielle faciliteter for handicappede og pårørendes brug af sygehusets faciliteter o.l.
 • Serviceinformation om akutte eller midlertidige ændringer i drift og service – lukkede veje, døre og parkeringspladser, omlægninger af busruter, ændrede telefonnumre o.l.
 • Individuel patientinddraglse og pårørendeinddragelse – Etablering, administration og facilitering af netværk omkring patientgrupper og pårørende grupper i forlængelse af sygehusets behandlingstilbud
Involvering af brugerne i udvikling af generelle ydelser, service og kvalitet
 • Organisatorisk brugerinddragelse – brugerinddragelse i forhold til generelle ydelser, services, kommunikation og kvalitet – afstemninger og opfordringer til brugerne om at komme med kommentarer, forslag og ideer til, hvordan sygehuset kan udvikle og forbedre kommunikation, serviceydelser, arbejdsgange, praktiske forhold o.l.
 • Rekruttering af deltagere i forskningsprojekter, innovationsprojekter, brugerråd o.l.
Krisestyring/-håndtering og publicering ”uden filter”
Skabe gode relationer til brugerne via tilgængelighed
og god “brugerservice” – ris, ros og svar på generelle og overordnede spørgsmål
NB! Opmærksomhedspunkt ift. lovgivning.
Være åben og tilgængelig i forhold til ris, ros og svar på spørgsmålSvare på kommentarer, brugeropslag, anmeldelser og beskeder, når det er relevant

 • Sygehuset velkommer til kommentering og spørgsmål i Facebooksidens ”Om-sektion” og i opslag.
 • Poste opslag med svar på ofte stillede spørgsmål om alt fra sundhed, sygdom, forebyggelse, service, praktiske forhold o.l.
 • Opfordring til at stille spørgsmål om praktiske ting som wayfinding, bespisning, besøgstid mv. i opslag.
 • Spørg os! Giver mulighed for på et bestemt tidspunkt at stille spørgsmål til direktionen, byggeprojektlederen, servicechefen, kvalitetschefen mv., som er med i tråden på dette tidspunkt.