Arbejdsprocesser

ArbejdsprocessenRoller og opgaver

 • Hvem har ansvar for hvad i forhold til administration, drift og udvikling af aktiviteter på de valgte platforme?
 • Hvem koordinerer indholdsproduktionen?
 • Hvem bidrager med indhold (dvs. laver opslag mv.)?

Indholdsplanlægning

 • Hvordan vil I planlægge historier og opslag til jeres profiler?
 • Hvordan og hvornår skal der koordineres med planlægning af indhold til andre kanaler?
 • Hvilke værktøjer vil I benytte?
 • Hvordan vil I evt. annoncere?

Opslagsfrekvens

 • Hvornår og hvor ofte er jeres målgrupper aktive på platformen?
 • Hvornår og hvor ofte vil I poste opslag på jeres profiler?

Overvågning

 • Hvilke profiler, samtaler, aktører og influensers vil I overvåge, hvordan og hvor ofte?
 • Plan for drive by: Hvornår og hvor tit skal vi besøge diverse kanaler med henblik på interaktion?

Effektmåling

 • Hvordan vil I lave effektmåling og, hvordan – og til hvem – skal der afrapporteres?

Værktøjer

 • Hvilke værktøjer vil I benytte?
 • Til indholdsplanlægning (indholdskalender)
 • Til publicering
 • Til overvågning og effektmåling

 

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Formål og mål – Dialog og brugerinddragelse

Struktur og samspil

Ressourcer og styring

Arbejdsprocesser

Indhold og stil