Skala for sygehuses kommunikation på sociale medier

Formål og mål - Dialog og brugerinddragelse

Skalaen kan bruges til dels en vurdering af et sygehus nuværende engagement og kommunikation på sociale medier, dels en strategisk beslutning om, hvilket niveau, man ønsker at være på.

Skala for sygehuses kommunikation på sociale medier

De fem niveauer er bestemt af graden af udnyttelse af mulighederne for åbenhed, dialog og brugerinddragelse. For hvert niveau ”skrues” der således op for åbenheden, dialogen og brugerinddragelsen.

Som det ses, er skalaens niveau 5 markeret med stiplede, røde linjer. Dette fordi det er usikkert, om niveau 5 er en mulighed på grund af lovgivningen om beskyttelse af personfølsomme oplysninger og om offentlige ansattes og sundhedspersoners tavshedspligt.

Som sygehus kan man selv vælge, hvilket niveau, man ønske at være på. Valget afhænger af ambitionen for, hvad man vil bruge sociale medier til i forhold til kommunikation med borgere, patienter og pårørende – dvs. det overordnede formål med at kommunikere på sociale medier.
Her er det vigtigt at bemærke, at, jo større ambition om brugerinddragelse, des mere kræver det involvering af sygehusets afdelinger i forhold til input, drift og facilitering – og på niveau 5 vil det naturligt være en afdeling, der driver og faciliterer patient- og pårørendeinddragelsen.

At bevæge sig fra et niveau på skalaen til det næste niveau er således en proces, som kræver, at man på strategisk niveau tager stilling til ambitionsniveauet og målsætningen og herefter og indretter og uddanner organisationen og ressourcerne efter det. Dialog og brugerinddragelse kræver ledelsesopbakning.

Uddybende beskrivelse af skala for sygehuses kommunikation på sociale medier

 

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Formål og mål – Dialog og brugerinddragelse

Struktur og samspil

Ressourcer og styring

Arbejdsprocesser

Indhold og stil