Definition af brugerinddragelse

I Borgernes Sundhedsvæsen opererer man med en definition af brugerinddragelse, som inddeler brugerinddragelse i tre kategorier:

 • Individuel patientinddragelse:
  Individuel patientinddragelse betyder, at patienten har indflydelse på beslutninger om og planlægning af sit eget forløb – diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Individuel patientinddragelse handler også om at hjælpe patienten til at sætte mål for sin egen sygdom og behandling.
 • Inddragelse af pårørende:
  Inddragelse af pårørende betyder dels, at pårørende støtter patienten i sygdomsforløbet, dels at pårørende kan have behov for at blive styrket i rollen som pårørende. I nogle tilfælde er der behov for begge dele.
 • Organisatorisk inddragelse:
  Organisatorisk inddragelse betyder, at patienter og pårørendes viden og perspektiver inddrages i beslutningsprocesser om organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet (som ikke omhandler individuelle behandlingsforløb).

Kilder:

 • Danske Regioner: Borgernes Sundhedsvæsen – En kultur i forandring: http://kortlink.dk/sdn4
 • Definitionen bygger på ViBIS’ (det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet) definition af brugerinddragelse, hvor brugere af sundhedsvæsenet defineres som patienter og pårørende.

 

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Formål og mål – Dialog og brugerinddragelse

Struktur og samspil

Ressourcer og styring

Arbejdsprocesser

Indhold og stil