UA-27425542-1

Formål og mål – Dialog og brugerinddragelse

Formål og mål - Dialog og brugerinddragelse

Formål

 • Hvad er det overordnede formål med sygehusets engagement og aktiviteter på sociale medier – Social purpose?
 • Hvilke udfordringer skal aktiviteterne på sociale medier løse?

Generelle muligheder:

 • Branding og omdømmepleje herunder at skabe synlighed
 • Åbenhed og indblik i sygehuset – dets medarbejdere, produkter, ydelser og services
 • Markedsføring af ydelser, events og relevante nationale kampagner
 • Uddannelse af brugerne
 • Understøttelse af patientforløbet – før, under og efter kontakten med sygehuset
 • Involvering af brugerne i udvikling af ydelser, service og kvalitet
 • Krisestyring/-håndtering og publicering ”uden filter”
 • Skabe gode relationer til brugerne – via tilgængelighed
  og god “brugerservice”

Dialog og brugerinddragelse

Hvor meget dialog og brugerinddragelse?

 • Reaktiv eller proaktiv tilgang?
 • Niveau for åbenhed, dialog og brugerinddragelse?

Definition af brugerinddragelse

Skala for sygehuses kommunikation på sociale medierSkala for sygehuses kommunikation på sociale medier
Vurdering af nuværende niveau

På hvilket niveau i skalaen er sygehusets nuværende kommunikation på sociale medier?

Beslutning om fremtidige niveau

Hvilket niveau ønsker I at være på?

Forklaring til skala for sygehuses kommunikation på sociale medier

Mål

Hvad vil I gerne opnå med kommunikationen på sociale medier, og hvordan vil I måle på, om I opnår målene?

 • Målsætninger
 • Effektmål
  • Overordnede og opslagsspecifikke KPI’er