UA-27425542-1

SoMe-Strategi-Model

Model til udvikling af social medie strategi til et sygehus med fokus på brugen af sociale medier i kommunikationen med borgere, patienter og pårørende.

NB! Dette er en foreløbig version af SoMe-Strategi-Modellen. Den samt den tilhørende information og vejledning udbygges løbende.

Klik på modellens dele for at komme ind til information og vejledning.

Formål og mål - Dialog og brugerinddragelse Struktur og samspil Indhold og stil Arbejdsprocesser Ressourcer og styring